Lai veicinātu aktīvu atpūtu pludmalēs, piecu valstu un divas starptautiskas sporta organizācijas izstrādājušas izglītojošus un viegli izmantojamus materiālus ar sporta veidu un pasākumu piemēriem aktīvai un dažādai laika pavadīšanai tieši pludmalē.

Izveidoti apraksti un video pamācības sporta un aktivitāšu veidiem pludmalē un uz ūdens, izstrādāta praktiski izmantojama rokasgrāmata pieejamu un sociāli iekļaujošu pludmales sporta spēļu organizēšanai un apkopots politikas dokuments fiziski aktīva dzīves veida atbalstam. Materiāli pieejami ikvienam projekta mājaslapā https://beactivebeachgames.lsfp.lv/#guidance-materials un piemēroti izmantošanai gan individuāli, atpūšoties pludmalē kopā ar citiem, gan dažādās sporta organizācijās, veidojot vidi un iespējas aktīvai atpūtai jebkurā dabiskajā vai mākslīgi veidotajā pludmalē.  

“Jārēķinās, ka negaidītā vīrusa pandēmija pasaulē ir būtiski mainījusi sportošanas iespējas. Taču arī šajā laikā aktīva atpūta – īpaši āra apstākļos – nelielās grupās vai kopā ar ģimeni ir iespējama un pat vēlama. Izstrādātie materiāli piedāvā piemērojamas idejas, kā dažādās pludmalēs un uz ūdens, bez lieliem finanšu resursiem, ievērojot drošības pasākumus, iespējams veidot vidi un ieradumus, kas uztur aktīvu dzīvesveidu arī jaunajos apstākļos,” uzsver Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis.

Eiropas Savienības Erasmus+ projektā, kas sākās 2019. gada sākumā un noslēgsies šovasar jūnijā, apvienojās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas un Portugāles, kā arī divas starptautiskās sporta organizācijas. Tā mērķis bija radīt jaunus veidus, kā cilvēkus neatkarīgi no vecuma, veselības iespējām un fiziskās sagatavotības vai prasmēm, piesaistīt aktīvam dzīvesveidam, palielināt vispārējo līdzdalību sportā un veicināt ikdienā mazāk redzamu vai aktīvu, sociāli neaizsargātu sabiedrības grupu iesaisti. Kopumā trijos izveidotajos materiālos atspoguļota projektā iesaistīto valstu un starptautisko sporta organizāciju līdzšinējā pieredze un zināšanas, kā arī pērnvasar pirmoreiz organizēto BeActive Pludmales spēļu pieredze mākslīgi veidotajās Ķīpsalas un Lucavsalas pludmalēs Latvijā un dabiskajā Portimaunas pludmalē Portugālē. Īpaša uzmanība materiālos pievērsta dažādu sabiedrības grupu iekļaujošiem aspektiem.

Viegli izmantojamas vadlīnijas BeActive pludmales spēļu organizēšanai
BeActive Beach Games organizēšanas rokasgrāmata veidota kā ērti izmantojamas praktiskas vadlīnijas potenciālajiem pludmales sporta spēļu organizatoriem kā pavisam nelielā vietējā, tā nacionālā vai starptautiskā līmenī. Vadlīnijas piemērotas spēļu adaptēšanai jebkurā dabīgā vai mākslīgi veidotā pludmalē. Ieteikumus papildina Latvijā un Portugālē pērn notikušo pludmales sporta spēļu piemēri, detalizēts apraksts pieciem spēļu organizēšanas posmiem: (1) plānošanai, (2) sagatavošanai un saskaņošanai, (3) informācijas izplatīšanai, (4) pasākuma norises koordinēšanai un (5) izvērtēšanai. Rokasgrāmatā iekļauti visi veiksmīgas spēļu norises aspekti – organizatoriskie, tehnisko prasību, finanšu, drošības un komunikācijas, apkopoti ieteikumi nepieciešamajai infrastruktūrai un aprīkojumam, dažādu dalībnieku grupu iesaistei. Rokasgrāmatā sniegts plašs ieskats sporta spēļu daudzveidībā – iekļauti piemēri sporta spēlēm, fiziskām aktivitātēm pludmalē un uz ūdens, paraugdemonstrējumiem un meistarklasēm.

BeActive Beach Games modeļa izveidē īpaša uzmanība pievērsta dažādu paaudžu ģimeņu iesaistes iespējām – iekļauts ģimeņu izaicinājuma “BeActive Ģimeņu Kauss” sacensību piemērs. Tāpat iekļauti piemēri dažādu sociālo grupu iesaistei, tajā skaitā piemēri ratiņteniss, sēdvolejbolam, arī 30 ārpus ģimeņu bērnu iekļaušanai spēlēs, kas sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību pērn tika īstenota Latvijā. 

Pludmales sporta spēļu modelis veidots tā, lai tās būtu pieejams ikvienam, lai noteikumus varētu mainīt vai izveidot no jauna, atbilstoši spēlētāju prasmei un iespējām, ievērojot vidi: pludmali – dabīgu vai mākslīgu, kurā spēles tiks organizētas.


Praktiskas idejas sportošanas iespējām pludmalēs un uz ūdens
Izveidotie metodiskie materiāli iekļauj aprakstus un video pamācības daudzveidīgām sporta un kustību iespējām pludmalē, tajā skaitā – pludmales volejbolam, pludmales tenisam, pludmales futbolam, arī stāvdēļa airēšanai jeb supošanai, kapueirai, sērfošanai un citiem sporta veidiem. Materiāli izstrādāti tā, lai būtu izmantojami ikvienam – gan atpūšoties individuāli, ar draugiem, ģimeni, tā organizētai atpūtai jebkurā dabiskā vai mākslīgi veidotā pludmalē vai uz ūdens. Par katru no sporta vai kustību veidiem sniegts īss tā apraksts, norādīts nepieciešamais aprīkojums, noteikumi, vietas apstākļi un darbības modelis, kā arī – kontaktinformācija turpmākiem profesionāliem norādījumiem.

Atpūta pludmalē vasaras mēnešos Eiropā un Latvijā ir ne tikai populārs laika pavadīšanas veids – pludmalē iespējamas ļoti dažādas fiziski aktīvas laika pavadīšanas iespējas, kas vienlaikus ir aizraujošas, atbilstošas katra interesēm un prasmēm. Turklāt, sportojot pludmales smiltīs, samazinās pašizraisīta traumatisma risks.

Politikas dokuments fiziski aktīva dzīves veida atbalstam Eiropā
Politikas dokuments paredzēts dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem – pašvaldībām, nacionāla vai Eiropas līmeņa politikas veidotājiem, un tajā sniegts ieskats problēmās, ar kurām saskaras vairums Eiropas valstu, un iemesliem pieaugošajam Eiropas atbalstam aktīva dzīves veida veicināšanai. Politikas dokumentā izcelts un skaidrots sporta pasākumu nozīmīgums – ne tikai sabiedrības veselības veicināšanā, bet arī kā iespēja stiprināt noteiktas sociālās un ētiskās vērtības sabiedrībā.

Aptaukošanās izplatība pēdējās desmitgadēs dubultojusies, un ir viena no izplatītākajām veselības problēmām. Zaudējumi, saistīti ar fizisko mazkustīgumu Eiropā varētu būt pat 80 miljardi eiro gadā, secina Starptautiskās Sporta un kultūras asociācija (ISCA) un Ekonomikas un biznesa pētījumu centrs (CEBR).

Dokumentā iekļauts plašāks skaidrojums ieguvumiem sabiedrību iesaistošiem sporta notikumiem: tie tradicionāli ir ieguvumi veselībai, taču arī pilsētvidei, rodot jaunus veidus, kā cilvēkiem noderīgi izmantot jau esošu infrastruktūru. Īpaši izcelti arī aktīva dzīves veida popularizēšanas sociālie ieguvumi, pulcējot dažādu vecumu, interešu, iespēju grupas. Sportiska kopā būšana cilvēkiem dažādos vecumos ar atšķirīgām prasmēm prieka – ne sacensības dēļ! – māca toleranci, solidaritāti, sadarbību, saliedētību.

Par projektu
Lai izstrādātu pieejamu un iekļaujošu pludmales sporta spēļu BeActive Beach Games modeli ar iespēju tās organizēt dabiskajās vai mākslīgi veidotajās pludmalēs, Eiropas Savienība Erasmus+ projektā apvienojušās piecu valstu – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas un Portugāles – kā arī divas starptautiskās sporta organizācijas. Projektā izstrādāti administratīvie, metodiskie un izglītības materiāli kā atbalsts sporta pasākumu organizētājiem un citām ieinteresētām personām, kuros apkopota arī pirmo BeActive Beach Games spēļu pieredze 2019. gada augustā Latvijā un septembrī – Portugālē. Projekta mērķis – meklēt jaunus veidus, kā cilvēkus, neatkarīgi no vecuma, veselības iespējām, fiziskās sagatavotības vai prasmēm, piesaistīt aktīvam dzīvesveidam un veidot sporta kustību, kas būtu iekļaujoša, palielinātu vispārējo līdzdalību sportā, veicinātu arī ikdienā mazāk redzamu vai aktīvu, sociāli neaizsargātu sabiedrības grupu iesaisti.

Projekta aktuālajai informācijai var sekot projekta partneru sociālo mediju kontos, sekojot mirkļbirkai #BeActiveAtBeach

Latvijas Sporta federāciju padome, projekta koordinators
www.lsfp.lv
www.facebook.com/lsfp.lv

Igaunijas Pludmales sporta federācija
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007995076255&eid=ARA9ihEb3d2UuO1AqufBR6beVrQl-9SBmOqxCPO5J4BdKdnrsZYgKnFqxVbGjxm8SwzrsZV-LR7x0zk7

Lietuvas Sporta federāciju savienība
(Lietuvos sporto federacijų sąjunga jeb LSFS)
http://lsfs.lt
www.facebook.com/lsfs.lt

Portugāles Sporta un jaunatnes institūts
(Instituto Português do Desporto e Juventude jeb IPDJ)
www.facebook.com/IPDJip
www.ipdj.pt

Katalonijas Sporta federāciju savienība
(Unió de Federacions Esportives de Catalunya jeb UFEC)
www.facebook.com/UFECcat
www.ufec.cat

Starptautiskās asociācijas “Sports visiem” (TAFISA)
www.tafisa.net
www.facebook.com/TAFISA-Europe

Starptautiskā Sporta un kultūras asociācija
(The International Sport and Culture Association jeb ISCA)
www.isca-web.org
www.facebook.com/ISCApage