Pirms dažiem gadiem Katalonijas Sporta federāciju savienības (UFEC) sociālo aktivitāšu nodaļa uzsāka INSERsport programmu. Tā ir vērsta uz jauniešiem, kuriem draud sociālā atstumtība, un tā izmanto sporta izglītojošo spēku, lai veicinātu veselīgus ieradumus un mācīšanos. Pateicoties sadarbībai ar sporta federācijām un trešo nozaru organizācijām, UFEC ir spējusi paplašināt programmu dažādās Katalonijas daļās.

Iesaistīšanās programmā paplašina darba iespēja

INSERsport jaunieši piedalās mācību kursos, kas vērsti uz konkrētu sporta veidu. Šajā treniņā ietilpst gan sporta teorija, gan  – galvenais! – prakse. Tādā veidā jauniešiem, kuri piedalās, ir iespēja būt tiešā kontaktā ar dažādām federācijām un to sacensībās, kas ir programmas daļa. Tādā viedā INSERsport rada arī darba iespēja tās dalībniekiem, jo, pabeidzot mācību kursu, federācijas mācību saturu apguvušos dalībniekus var pieņemt darbā kā sporta instruktorus. Katalonijā bez darba ir 143 000 jauniešu, tāpēc viens no programmas mērķiem ir paplašināt jauniešu darba un studiju iespējas. Īpašs INSERsport kurss tiek veikts sadarbībā ar Katalonijas zemūdens aktivitāšu federāciju (FECDAS), kas atrodas Barselonas pilsētā.

INSERsport programma bija paredzēta jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri kaut kādā veidā atrodas nepatīkamās situācijās vai ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Galvenais mērķis ir veicināt viņu sociālo un darba integrāciju. Saziņa ar jauniešiem norisinās caur vietējām nevalstiskām organizācijām un sociālajiem dienestiem.

Mēs uzskatām, ka jaunieši efektīvi pielāgojušies programmai, jo 90% no viņiem ir pabeiguši šos kursus. Viņi ir iesaistīti ierosinātajās aktivitātēs un ir ieinteresēti turpināt mācības. Daži no viņiem pat atklāj dažādus jaunus sporta veidus un iepazīstas ar jauniem draugiem.

Jauniešus pastāvīgi atbalsta sociālie pedagogi un psihologi, lai viņi nejustos apmaldījušies un viņiem būtu iespēja paust iespējamās grūtības ar mācībām.

Tāpēc mēs esam īstenojuši programmas noteiktos īstermiņa mērķus:

  • uzlabot dalībnieku fizisko veselību;
  • izglītot vērtības un attiecināt tās uz ikdienas dzīvi;
  • veicināt sociālo mijiedarbību;
  • nodrošināt prasmes un paplašināt darba iespējas.

Sadarbības ar citām organizācijām nozīme

Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 45 trešo nozaru organizācijām un attīstām pasākumus ar jauniešiem, ar kuriem viņi mūs saved kopā. Mēs veicam tādas aktivitātes kā kalnu pārgājienus, pludmales spēles, sacensību un turnīru apmeklēšanu vai kādas citas ar sportu saistītas aktivitātes. Mūsu uzdevums ir iesaistīt un apvienot visus jauniešus, kuri atrodas nelabvēlīgās situācijās vai ir pakļauti sociālās atstumtības riskam, un mēs uzskatām, ka labākais veids, kā to izdarīt, ir ar sporta izglītību un sociālo spēku. Mums ir pietiekami daudz pierādījumu, kas ļauj prognozēt, ka ar katru gadu arvien vairāk jauniešu būs ieinteresēti piedalīties šajā programmā.

Proti, šajā zemūdens pasākumu kursā ar FECDAS palīdzību jaunieši tiek apmācīti gan teorētiski, gan praktiski programmā, kas ilgst trīs mēnešus.

Reizi nedēļā programmas dalībnieki piedalās arī “transversālo prasmju” sesijās, kas iekļautas programmā. Tās vada psihologs, un to mērķis ir nodrošināt jauniešiem atbilstošas prasmes viņu sociālajai un darba integrācijai (empātija, pašapziņa, paškontrole, emocionālā inteliģence utt.).

Teorētiskajās nodarbībās, ko veic FECDAS instruktori puiši ir apmācīti tādos aspektos, ka viņiem vajadzētu zināt, kā veikt un apmācīt zemūdens aktivitātēs (speciāli niršanā un peldēšanā ar spurām). Praktiskajās nodarbībās viņi apguva, kā salikt niršanas aprīkojumu un pat kā veikt zemūdens aktivitātes.

Jaunieši saņem profesionālās apliecības turpmākām darba iespējam

Līdz ar šī mācību kursa noslēgumu jaunieši ir nokārtojuši eksāmenus un saņēmuši vērtējumus par apgūtajiem jautājumiem un aspektiem, kā arī ieguvuši “Niršanas instruktora” un “Spuru peldēšanas tiesneša” sertifikātus. Šie apliecinājumi ļauj viņiem sadarboties ar FECDAS, kas var lieliska iespēja, lai nākotnē iegūtu citu darbu.