Lai veicinātu peldēšanu jūrā, lai mudinātu cilvēkus būt aktīviem un lai veicinātu sociālo labumu satiekoties un peldot kopā, jūrā pie Golvejas pilsētas, Saltilas pludmalē, ir atkārtoti ierīkotas piecas peldēšanas bojas. Peldēšanas distances atzīmes, kas atrodas 100 m, 250 m, 500 m, 750 m un 1 km attālumā no Blackrock torņa Saltilā paralēli Promai, ir iemesls kāpēc pēdējos gados tur būtiski palielinājies peldētāju skaits jūrā.

Peldēšanas boju izvietojums veicina peldētāju progresu – distance starp bojām mudina peldētājus mērķtiecīgi palielināt nopeldamo attālumu. Šī ir pirmā šāda veida iniciatīva Īrijā, un tā saņēma ļoti pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem. Iniciatīvu īstenoja “Healthy Galway City” kā daļa no “Healthy Ireland” – “Healthy Cities and Counties” sadarbības tīkla, kas ir valsts rīcības programma veselības un labklājības uzlabošanai sadarbībā ar Raienas institūtu, Īrijas Nacionālo universitāti Golvejā, Veselības dienesta vadību, Golvejas pilsētas padomi, Golvejas sporta sadarabību un vietējiem sporta klubiem.

Peldēšanas distanču ieviešanas iniciatīva ir ieguvusi starptautisku apbalvojumu, kurā izceļ sadarbības, kas pārveidojušas pilsētas vides telpas par aktīvām vietām.

Fiona Donovana, projekta “Healthy Ireland: Healthy Cities and Counties” vadītāja, kas izstrādāja ideju par peldēšanas distances bojām, saka, ka ir vitāli svarīgi atbalstīt cilvēkus būt aktīviem un veselīgiem. “Peldēšanas distanču zīmes Saltilā ir ļoti iecienītas, jo tās ir iedrošinājušas cilvēkus peldēšanai jūrā, sniedzot labu redzamību peldētājiem, kā arī veicina cilvēku vēlmi progresēt.”

Lai šo ideju pārvērstu realitātē, izšķiroša nozīme bijusi Šīnai Fenelei, vecākajai tehniķei no organizācijas “NUIG Earth un Ocean Sciences”. Feneles kundzeuzsvēra, ka bojas piesiešanas vietas ir veidotas tā, lai vasarā izturētu cilvēku pieplūdumu Golvejas līcī un lai bojas būtu viegli izvietojamas no vietējām laivām.

“Tas ir ieguldījums pilsētas infrastruktūrā, tādēļ sākotnējie ieguldījumi jāveic pašvaldībai – turklāt šī ir zemu izmaksu līmeņa infrastruktūra, lai veicinātu fiziskās aktivitātes. Tādējādi šis kalpo par labu piemēru līdzīgu iniciatīvu īstenošanai citās Īrijas pilsētās un apgabalos, kā arī visā pasaulē.”

Projekta galvenie stratēģiskie mērķi ir: veicināt un veicināt peldēšanu jūrā Golvejas līcī, palielināt to cilvēku skaitu, kuri peld Golvejas līcī, stimulēt attīstību un uzlabot peldēšanu jūrā, palielināt sadarbību un palielināt resursus starp attiecīgajiem sporta klubiem. Fakts, ka iniciatīva ir saistīta ar valsts politikas sistēmu “Healthy Ireland” un vietējo struktūru “Healthy Galway City”, tā nodrošina projekta ilgtspējību un piekļuvi atkārtotam finansējumam. Šī projekta veiksmīgā īstenošana ir labs piemērs citām pilsētām un valstīm, kas ir daļa no “Healthy Cities and Counties” sadarbības tīkla.