Balstoties pieredzē, kas gūta pirmajās BeActive Beach Games jeb BeActive Pludmales spēlēs šovasar Latvijā un Portugālē, Eiropas Savienības Erasmus+ projekta ietvaros līdz 2020. gada vidum tiks izstrādāti un ikvienam interesentam būs brīvi pieejami metodiski un izglītojoši materiāli par BeActive Beach Games vai līdzīgu pludmales sporta pasākumu organizēšanu vietējā, nacionālā vai starptautiskā līmenī. Materiālu kopumā būs iekļauta rokasgrāmata par pludmales sporta spēļu organizēšanu, arī ikvienam izmantojams metodiskais materiāls ar piemēriem par to, kādas sportiskas aktivitātes iespējams īstenot pludmalē individuāli vai komandā (kopā ar draugiem, ģimeni u.tml.). Materiālu papildinās video un apraksti par dažādiem sporta un kustību veidiem un aktivitātēm. Politikas dokuments dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem – pašvaldībās, nacionālā un Eiropas līmenī – kalpos kā stratēģiskā ietvara dokuments spēļu atbalstam un fiziski aktīva dzīves veida veicināšanai.  

“Pludmales spēļu attīstības mērķis ir paplašināt #BeActive kustību, piedāvājot jaunas idejas, kā dažādās vietās veidot vidi un kultūru, veicināt pēc iespējas aktīvāku dzīvesveidu. Atpūta pie ūdens ir viens no ļoti populāriem laika pavadīšanas veidiem vasarā Eiropā, tāpēc projekta uzmanības centrā ir veicināt sportošanu pludmalē. Pirmās BeActive Beach Games šogad apliecināja – ir iespējams radīt veiksmīgas dažādiem vecumiem un atšķirīgām spējām piemērotas un aizraujošas spēles, tās pielāgot dažādām vidēm. Turklāt, mūsu mērķis nebija tik daudz sacensība, kā tas, lai esam fiziski aktīvi,” uzsver Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis.

Pludmales sporta spēļu modelis tiek veidots tā, lai tās būtu pieejamas ikvienam, lai noteikumus varētu mainīt vai izdomāt no jauna atbilstoši spēlētāju prasmei un iespējām, ievērojot vidi pludmali – dabīgu vai mākslīgu, kurā tās organizētas. Kopumā trijos materiālos būs atspoguļota projektā iesaistīto 5 valstu un 2 Eiropas starptautisko sporta organizāciju līdzšinējā pieredze un zināšanas, kā arī Latvijā un Portugālē organizēto pludmales sporta spēļu pieredze. Īpaša uzmanība būs pievērsta dažādu sabiedrības grupu iekļaujošiem aspektiem.

BeActive Beach Games organizēšanas rokasgrāmata
BeActive Beach Games organizēšanas rokasgrāmata tiek veidota kā praktiskas vadlīnijas potenciālajiem pludmales sporta spēļu organizatoriem un spēļu adaptēšanai dažādos kontekstos jebkurā dabīgā vai mākslīgi veidotā pludmalē Eiropā. Ieteikumus papildinās Latvijā un Portugālē notikušo pludmales sporta spēļu piemēri BeActive Beach Games plānošanai, organizēšanai un popularizēšanai, apkopotas prasības nepieciešamajai infrastruktūrai un aprīkojumam, kā arī ieteikumi dažādu dalībnieku grupu iesaistei.

Rokasgrāmatā tiks iekļauta detalizēta informācija par dažādiem spēļu organizēšanas posmiem: to plānošanu, partnerību veidošanu, pasākuma norises koordinēšanu un pasākuma izvērtēšanu. Tajā būs skarti jautājumi par spēļu organizatoriskajiem, tehnisko prasību, finanšu, drošības un komunikācijas jautājumiem.

Metodiskie materiāli par sportošanas iespējām pludmalēs
Metodiskie materiāli ikvienam atpūtniekam par spēlēm un aktivitātēm pludmalē individuāli vai komandā iekļaus video materiālu par sporta veidiem un citām sportošanas iespējām pludmalē, to papildinot ar aprakstu par attiecīgo sporta veidu, tam nepieciešamo aprīkojumu, noteikumiem, vietas apstākļiem un darbības modeli. Svarīgi, ka materiāls nodrošinās arī kontaktinformāciju turpmākiem profesionāliem norādījumiem.

Konteksts Eiropas atbalstam fiziski aktīva dzīves veida veicināšanai
Politikas dokumentā dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem – pašvaldībām, nacionālā vai Eiropas līmeņa politiku veidotājiem būs sniegts konteksts pieaugošajam Eiropas atbalstam aktīva dzīves veida veicināšanai, tajā skaitā izcelta un skaidrota sporta pasākumu nozīmība sabiedrības veselības veicināšanā, iespēja stiprināt noteiktas sociālās un ētiskās vērtības sabiedrībā. Dokumentā būs plašāks skatījums uz ieguvumiem sabiedrību iesaistošiem sporta notikumiem: tie tradicionāli ir ieguvumi veselībai, kā arī pilsētvidei, rodot jaunus veidus, kā cilvēkiem noderīgi izmantot jau esošu infrastruktūru, ieguvumi ir sociāli, sapulcējot dažādu vecumu, interešu, iespēju grupas, arī ieguvumi tūrismam.

“Latvijas Florbola savienības aizsāktais sociālais projekts iesaistot pasākumos bērnunamos mītošos bērnus un jauniešus ir viens no lieliskiem piemēriem tautas sporta daudzpusīgajiem ieguvumiem. BeActive pirmajās pludmales spēlēs šogad augustā Lucavsalā vairāk nekā 30 bērni un jaunieši no divām ārpusģimeņu iestādēm mērojās spēkiem gan florbola normatīvos un stafetēs, gan piedalījās komandu spēlēs un stājās pretim pieredzējušiem sportistiem.  Šie jaunieši ne tikai pilnveidoja savas fiziskās prasmes, viņi guva sajūtu par pilnvērtīgu dzīvi, par to, ka katrs no viņiem var “kļūt par čempionu”. Tas šajā reizē ir svarīgākais,” uzsver LSFP Sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne.

Eiropas Savienības Erasmus+ projektā apvienojušās piecu valstu – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,  Spānijas un Portugāles – kā arī divas starptautiskas sporta organizācijas, un izstrādā pieejamu un iekļaujošu pludmales sporta spēļu BeActive Beach Games modeli ar iespēju tās organizēt dabiskajās vai mākslīgi veidotajās pludmalēs. Šogad divās Eiropas valstīs – Latvijā un Portugālē – notika pirmās BeActive Beach Games jeb BeActive Pludmales spēles. 17. – 18. augustā Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) organizētās Pludmales spēles notika Rīgas pilsētvidē – Ķīpsalā un Lucavsalā, bet 7. – 8. septembrī – Portimaunas dabiskajā pludmalē, Portugālē.

Projekta mērķis – meklēt jaunus veidus, kā cilvēkus, neatkarīgi no vecuma, veselības iespējām, fiziskās sagatavotības vai prasmēm, piesaistīt aktīvam dzīvesveidam un veidot sporta kustību, kas būtu iekļaujoša, palielinātu vispārējo līdzdalību sportā, veicinātu arī ikdienā mazāk redzamu vai aktīvu, sociāli neaizsargātu sabiedrības grupu iesaisti. Lai gan pēdējā desmitgadē valstu, pašvaldību, nevalstisko un privāto organizāciju iesaiste aktīva dzīves veida popularizēšanā palielinājusies, būtiski tas sabiedrības paradumus Eiropā nav mainījis: joprojām 60%  Eiropas iedzīvotāju norāda – sporto neregulāri vai nekad un šī tendence salīdzinot ar iepriekšējo aptauju, ir negatīva.

Projekta aktuālajai informācijai var sekot projekta partneru sociālo mediju kontos,
sekojot mirkļbirkai #BeActiveAtBeach

Projekta partneri
Lai izstrādātu pieejamu un iekļaujošu pludmales sporta spēļu BeActive Beach Games modeli ar iespēju tās organizēt dabiskajās vai mākslīgi veidotajās pludmalēs, Eiropas Savienība Erasmus+ projektā apvienojušās piecu valstu – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas un Portugāles – kā arī divas starptautiskās sporta organizācijas. Līdz 2020. gada vidum projektā tiks izstrādāti administratīvie, metodiskie un izglītības materiāli kā atbalsts sporta pasākumu organizētājiem un citām ieinteresētām personām, kuros apkopota arī pirmo BeActive Beach Games spēļu pieredze 2019. gada augustā Latvijā un septembrī – Portugālē.

Latvijas Sporta federāciju padome, projekta koordinators
www.lsfp.lv
www.facebook.com/lsfp.lv

Igaunijas Pludmales sporta federācija
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007995076255&eid=ARA9ihEb3d2UuO1AqufBR6beVrQl-9SBmOqxCPO5J4BdKdnrsZYgKnFqxVbGjxm8SwzrsZV-LR7x0zk7

Lietuvas Sporta federāciju savienība
(Lietuvos sporto federacijų sąjunga jeb LSFS)
http://lsfs.lt
www.facebook.com/lsfs.lt

Portugāles Sporta un jaunatnes institūts
(Instituto Português do Desporto e Juventude jeb IPDJ)
www.facebook.com/IPDJip
www.ipdj.pt

Katalonijas Sporta federāciju savienība
(Unió de Federacions Esportives de Catalunya jeb UFEC)
www.facebook.com/UFECcat
www.ufec.cat

Starptautiskās asociācijas “Sports visiem” (TAFISA) Eiropas nodaļa Vācijā
www.tafisa.net
www.facebook.com/TAFISA-Europe

Starptautiskā Sporta un kultūras asociācijas Eiropas nodaļa Dānijā
(International Sport and Culture Association jeb ISCA)
www.isca-web.org
www.facebook.com/ISCApage